Psychic Pokemon List[ All Pokemon ]

Pokémon Types
Type: Psychic Clear All Filters
ID Image Name Max CP Attack Defense Stamina
63 Abra 1,148 195 103 50
64 Kadabra 1,859 232 138 80
65 Alakazam 2,887 271 194 110
79 Slowpoke 1,204 109 109 180
80 Slowbro 2,482 177 194 190
96 Drowzee 992 89 158 120
97 Hypno 2,048 144 215 170
102 Exeggcute 1,102 107 140 120
103 Exeggutor 2,916 233 158 190
121 Starmie 2,303 210 184 120
122 Mr. Mime 1,984 192 233 80
124 Jynx 2,512 223 182 130
150 Mewtwo 4,760 330 200 212
151 Mew 3,083 210 209 200